Viện đào tạo Thái Bình Dương (POC)

  •  Địa chỉ:
  • 6th Floor BT Building, No. 87 Nguyễn Khang Street, Cầu giấy District, Hà Nội City, Việt Nam
  • 9th Floor Tháp A, No.36 Mạc Thái Tổ Street, Cau Giay District, Ha Noi City, Viet Nam
  •  Tell/fax: 024 668 646 04
  •  Hotline: 0989 956 159
  •  Mail: info@poc.edu.vn
Thong ke