Viện đào tạo Thái Bình Dương (POC)

  •  Địa chỉ: 6th Floor BT Building, No. 87 Nguyễn Khang Street, Cầu giấy District, Hà Nội City, Việt Nam
  •  Tell/fax: 024 668 646 04
  •  Hotline: 0989 956 159
  •  Mail: info@poc.edu.vn
Thong ke