Chinh Phục Các Thì Trong Tiếng Anh (Tenses)

Hiểu được cách CHIA ĐỘNG TỪ và phân biệt được mục đích sử dụng của các thì.

Course Information

Difficulty: Cơ Bản, Trung Cấp

Course Instructor

POC English POC English Author

Học Miễn Phí

Thời hạn 1 năm


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *