Khoá Ngữ Pháp Tiếng Anh

Uncategorized
Mong Muốn Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Giới Thiệu Khoá

Khoá học dành cho các bạn mất gốc ngữ pháp, phù hợp cho những bạn đang ôn thi vào 6 CLC, ôn thi vào 10 CLC và ôn thi THPTQG.

Nội Dung Khoá

(1) Unit 1: Thì Hiện Tại Đơn – Động từ To Be

  • Động từ ‘TO BE’ ở hiện tại
    01:00:57
  • Bài tập động từ “TO BE” ở hiện tại

(2) Unit 1: Thì Hiện Tại Đơn – Động Từ Thường (Verb)

(3) Unit 2: Thì Quá Khứ Đơn – Động Từ To Be

(4) Unit 2: Thì Quá Khứ Đơn – Động Từ Thường (Verb)

(5) Unit 3: Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

(6) Unit 4: Thì Quá Khứ Tiếp Diễn

(7) Unit 4: Thì Quá Khứ Tiếp Diễn – Dạng Kết Hợp (When/While)

(8) Review 1: Tổng ôn tập Unit 1-2-3-4

(9) Unit 5: Thì Hiện Tại Hoàn Thành

(10) Unit 5: So Sánh Thì Hiện Tại Hoàn Thành Với Quá Khứ Đơn

(11) Unit 6: Thì Tương Lai Đơn

(12) Unit 7: Thì Tương Lai Dự Định

(13) Unit 8: Thì Tương Lai Tiếp Diễn

(14) Review 2 – Tổng ôn tập Unit 5-6-7-8

(15) Unit 9: Giới Từ Chỉ Thời Gian và Địa Điểm

(16) Unit 10: Các Cấu Trúc Với “Used To”

(23) Unit 11: Ngữ Pháp – Câu So Sánh Hơn

(20) Unit 9: Từ Vựng – Thể thao

(22) Unit 10: Từ Vựng – Giáo dục

(24) Unit 11: Từ Vựng – Mua sắm và các dịch vụ

(25) Unit 12: Ngữ Pháp – Câu So Sánh Nhất

(26) Unit 12: Từ Vựng – Thế giới tự nhiên

(27) Unit 13: Ngữ Pháp – Các Câu So Sánh Đặc Biệt

(28) Unit 13: Từ Vựng – Giải trí và truyền thông

(29) Review 3: Tổng ôn Unit 9-10-11-12-13

(30) Unit 14: Ngữ Pháp – Câu Điều Kiện Loại 0&1

(31) Unit 14: Từ Vựng – Giao thông vận tải

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet