0(0)

Khoá Phát Âm Tiếng Anh

  • Course level: Beginner
  • Total Enrolled 1
  • Last Update 19/10/2021

What Will I Learn?

  • Học cách phát âm bài bản 44 âm trong tiếng Anh
  • Biết đọc bảng phiên âm Quốc Tế (IPA)
  • Phát âm chuẩn ngữ điệu, âm cuối
  • Biết cách nhấn trọng âm, nối âm

Topics for this course

Giới thiệu khoá học

Bài 1: các nguyên âm đơn

500.000