Khoá Phát Âm Tiếng Anh

Uncategorized
Mong Muốn Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bạn Sẽ Học Được Gì?

  • Học cách phát âm bài bản 44 âm trong tiếng Anh
  • Biết đọc bảng phiên âm Quốc Tế (IPA)
  • Phát âm chuẩn ngữ điệu, âm cuối
  • Biết cách nhấn trọng âm, nối âm

Nội Dung Khoá

Giới thiệu khoá học

Bài 1: các nguyên âm đơn

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet