Thanh toán

Thông tin thanh toán

Mật khẩu cần ít nhất 8 ký tự. Cần dùng cả chữ viết hoa, viết thường, số và ký tự đặc biệt để làm mật khẩu chắc chắn hơn. Mật khẩu cần phải đạt mức độ 'strong' mới được sử dụng.

Tổng Quan Đơn Mua

  • Khóa học: Luyện đề vào 6 THCS Cầu Giấy
  • Gói: Luyện Đề Vào 6 Cầu Giấy
  • Học Phí: 100,000
  • Thời Hạn: Thời hạn 1 năm
Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Phương Thức Thanh Toán

  • Chuyển khoản tới: Số tài khoản: 0965729973, Chủ tài khoản: Võ Anh Tuấn, Ngân hàng VP Bank. (Liên hệ: 0965729973)